כן בנות צלפחד דוברות" אמון, אמונה וחזון בבקשתן

כן בנות צלפחד דוברות" אמון , אמונה וחזון בבקשתן בחמה וייסלר-פרידמן " תנה לנו אחזה בתוף אחי אבינו" ( במדבר כז , ד . ( בנות צלפחד מעלות בעיה מיוחדת : בשל היעדר בנים זכרים הראויים לרשת את נחלת אביהן עלול להיפסק הרצף המשפחתי , משום שבאין נחלה יאבד שמה של המשפחה . שורשי הבעיה של בנות צלפחד נעוצים בחוקי הירושה המקראיים , המכירים רק ביורשים ממין זכר ומחשיבים רק אותם כיורשי הנחלה ובממשיכי המשפחה . כשהבן יורש את אביו , נשארת הנחלה ברשות המשפחה והשבט , בעוד הבת מסתפחת אל משפחת בעלה וממילא אל נחלתו . בגלל הקשר ההדוק בין המשפחה לנחלתה במסגרת השבט , מוחזרות הנחלות לבעליהן המקוריים ביובל ( ויקרא כה . ( רק במקרה של מרידה במלכות מפסיד המורד את נחלתו למלך על פי דין . כך , למשל , אפשר להבין את דברי נבות לאחאב : "חלילה לי מה' מתתי את נחלת אבתי לך" ( מלכים א כא , ג ) ולכן גם "ברך נבות א-לוהים ומלך" ( שם , יג , ( כדי שכדין מורד במלכות תעבור נחלתו לאחאב . במקרה של בנות צלפחד מתנגשים שני עקרונות : האחד - שרק בנים יורשים נחלות , והשני - הזכות להקים את שם המת על נחלתו ( שממנו נובע אף דין הייבום . ( בהעלותן לפנ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים