"ותקרבנה בנות צלפחד" אסטרטגיות שהביאו להצלחה

" ותקרבנה בנות צלפחד" אסטרטגיות שהביאו להצלחה ברנדה סוכצ'בסקי בקון בסוף ספר במדבר , על סף הכניסה לארץ ישראל , מתרחש סיפור המהווה דוגמה מובהקת לפשרה בין צורכי הפרט וצורכי הכלל . לא במקרה ממוקם המעשה דווקא במקום זה , שהרי פשרות כאלה הן הכרחיות לבניית חברה תקינה , שעל בני ישראל לבנות לאחר כניסתם לארץ ישראל . בניסוח שני הסיפורים הנוגעים לבנות צלפחד בתורה ( במדבר כז , א-יא ו לו א-יב . כל הציטוטים להל ן מפרקים אלו ) ניתן לראות את ההעמדה של צורכי הפרט מול צורכי הכלל - בפתיחת הסיפורים " ותקרבנה ! T ! -11 ? בנות צלפחד " TIT I מול " ויקרבו 111 * ראשי " T האבות . " T T בהשוואת טענת בנות צלפחד מול טענת ראשי האבות : " למה יגר ע שם אבינו מתו ף משפחתי מול "ונגרעה נחלתן מנחלת ^ תינו ... ומגךל נחלתנו יגרע . " ובשתי התשובות של ה' למשה " כן בנות צלפחד ד י ברת" מול "כן מטה בני-יוסף ד י ברים . " בנות צלפחד קיבלו את מבוקשן - ירושת נחלת אביהן - אך ראשי האבות ראו פגיעה באינטרס של השבט , בשל האפשרות שהנשים תתחתנה עם בני זוג משבטים אחרים , ונחלתן תעבור אתן לשבט של בני זוגן . ה' התייחס הן לטענותיהן של בנות צלפח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים