תמוז

תמוז חיים ומוות גיד השער אסתר פישר " ארז יראה ושקטה" חיותה דויטש " זאת התורה" לאה שקדיאל בחירתה של מריס חנה השקס לא קמה בישראל כמוה עוד ימימה חובב " אשר קנא לא-לוהיו" הילה אונא " ותקרבנה בנות עלפחד" ברנדה סוכצ'בסקי בקון " כן בנות עלפחד דוברות" נחמה וייסלר-פרידמן עועמתן של נשים בעעמיותן ובעעמאותן אילנה אבן-בן נעים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים