"מי יתן כל עם ה' נביאים" מה בין דרכו של משה לדרכו של ארגון 'קולך'

" מי יתן כל עם ה' נביאים" מה בין דרכו של משה לדרכו של ארגון 'קולך חנה ספראי משה קיבל מה' הוראה לארגן סביבו קבוצה של שבעים זקנים . קבוצה נבחרת שמטרתה לשאת עם משה בעול ההנהגה : " ואצלתי מן הריח אשר עליף ושמתי עליהם ונשאו אתן ? במשא העם " ... ( במדבר יא , יז . ( לזקנים , הממלאים זה מכבר תפקיד בולט בקהילה , מעניק משה תפקיד נוסף . למינוי זה מתלווה גם מימד רוחני ולמועד קצר נחה עליהם רוח נבואה : " ויצא משה וידבר אל העם את דברי ה' ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם קביכת הא י חל . f'r r הי בענן וידבר אליו ו ; א ? ל מן הרוח $ שר עליו ויתן על שבעים איש הןקנים ויהי כנוח עליהם הרוח , ויתנבאו ןלא יספו" ( שם , כד-כה . ( תוך כדי פעילות מתברר ששניים מן הזקנים חרגו מן הקבוצה ונשארו במחנה . למרות פרישתם ( ואולי אפילו לא קיבלו על עצמם את התפקיד החדש ) נחה עליהם הרוח , '' ויתנבאו במחנה" ( שם , כו . ( אפשר , לכאורה , לטעון שהם נהנים מן הרווחים הנלווים בלי שיקבלו עליהם את משא העם . כך מגיב גם יהושע , נערו של משה : " ייךץ _ הנער ועד למשה וייאמר אלדד ומיךד מתנבאים במחנה" ( שם , כז . ( לדעתו , מתרחש אירוע חרי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים