הכל צפוי והרשות נתונה מאשת טורנוסרופוס לאשת רבי עקיבא

הכל צפוי והרשות נתונה מאשת טורנוסרופוס לאשת רבי עקיבא אילה צרויה במסכת נדרים , אגב סיפור על עוניים של חכמים וכיצד בא להם עושרם בדרך מופלאה , מספרים על רבי עקיבא ועל דרכי התעשרותו . הסיפור הראשון הוא הסיפור המפורסם על בתו של כלבא שבוע שרבי עקיבא קידש אותה , ובשל כך הדירה אביה מנכסיו . בסופו של דבר , לאחר ששמע כלבא שבוע על פרסומו ועל חוכמתו של חתנו , בא לפני חכמים וביקש שיתירו את נדרו . בהמשך הדברים מספרת הגמרא על דרכי התעשרות אחרות של רבי עקיבא , ובין היתר היא אומרת : ... ומן אשתו של טורנוסרופוס ( נדרים , דף נ , ב . ( אין שם הסבר מי הוא טורנוסרופוס , מי היא האשה ומה סיפורם . תשובות לשאלות אלה מצויות אצל מפרשי התלמוד , וזו לשון רש"י : אדון אחד ששמו רופוס , והיה מפטפט בדברי תורה כנגד רבי עקיבא , והיה רבי עקיבא מנצחו בכל פעם , והיה אותו אדון מתבייש ובא וסיפר לאשתו וכר . טורנוסרופוס הוא כינויו של הנציב הרומי טיניאוס רופוס שמשל ביהודה בתקופת מרד בר-כוכבא והשתתף בדיכוי המרד באכזריות רבה . על שום כך נתכנה טורנוסרופוס , שפירושו 'הטירן העריץ . ' בתלמוד מסופר גם על ויכוחים שניהל עם רבי עקיבא , וה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים