'יישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" שאלתה של בלוריא הגיורת

' יישא הי פניו אליך וישם לך שלום "' ) שאלתה של בלוריא הגיורת חיותה דויטש ברכת הכהנים שגורה על פיו של כל אדם מישראל . יש להניח שרוב שומעיה של ברכה זו שמחים בה ובתוכנה ולא רואים בה כל בעיה או דבר מה יוצא דופן , אבל בגמרא מופיע הסיפור הבא : שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל : כתיב בתורתכם : "אשר לא ישא פנים" ( דברים י , יז , ( וכתיב : "ישא ה' פניו אליך" ( במדבר ו , כי ) ( ראש השנה , דף יז , ב . ( בלוריא הגיורת נזכרת במכילתא ( דר' ישמעאל , בא , פרשה טו , ( ובתלמוד הבבלי ( ראש השנה , דף יז , ב ; יבמות , דף מו , א . ( במכילתא וביבמות משמשת בלוריא דוגמה לגרות , ולמדים ממנה הלכות שונות הקשורות לתהליך הגיור ולזיקתם של עבדים ושפחות לגבירתם , בעודה נכרית ולאחר גיורה . בלוריא מצביעה על בעיה פרשנית . היא שואלת את רבן גמליאל על סתירה , לכאורה , שקיימת בין הפסוקים - 'ישא , ' ו'לא ישא . ' מאחורי הסתירה מסתתרת טענה נוספת , עמוקה יותר . במילים אלה בלוריא מזהה קשר מיוחד ופרטי שיש לקב"ה עם עמו ישראל על פני יתר אומות העולם . ה' מעניק באמצעות עבדיו הכהנים ברכה מיוחדת לבני ישראל . כבת נכר לשעבר , היא שואלת : ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים