"כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" מגילת רות ומזמור 'אשת חיל'

" כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" מגילת רות ומזמור 'אשת חיל' יעל לוין בקטע פרשני אנונימי שפורסם מכתב יד עמד המחבר על זיקה בין היבטים הקשורים בנעמי וברות ובין מזמור 'אשת חיל , ' החותם את ספר משלי ( לא , י-לא . ( עצם ההשוואה נסמכת על סדר כתבי הקודש הנהוג במנהג ספרד בו מגילת רות מופיעה לאחר ספר משלי , סדר השונה מזה של האשכנזים לפיו מופיעות המגילות בהתאם למועדים . וכך נזכר : דע כי יש בתחלת ספר זה ג' שאלות ... ולמה נסמך אצל ספר משלי ... תשובת שאלה ב' לשני פנים כי שלמה אשר ידבר המשלים מרות זו יצא והסמיך ספרה לספרו ושלמה אמר בסוף ספרו "אשת חיל מי ימצא" ( משלי לא , י . ( והלל ושבח לאשת חיל הרבה באלף בית עד תיו כולן שבחות וסיים בסוף ספרו "שקר החן והבל היופי" ( שם שם , ל ) "תנו לה מפרי מעשיה" [ צ"ל "ידיה [ " ( שם שם , לא ) ולפי שהיתה נעמי אשה יראת ה' ורות אשת חיל . שנ' בה "כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" ( רות ג , יא . ( לכן הזכירם והסמיכם אצל ספר משלי ללמדך שכל מה שאמ [ ר ] שלמה . על אשת חיל על כמותן דבר כמות נעמי וכלתה ' . בדבריו העניק המחבר שני נימוקים לשאלה שהציב . לפי האחד , נסמכו שני ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים