מגילת רות כתיקון לסיפור פילגש בגבעה בין שני סיפורים מתקופת השופטים

מגילת רות כתיקון לסיפור פילגש בגבעה בין שני סיפורים מתקופת השופטים שרה זלבסקי מגילת רות היא מעין תיקון של סיפור 'פילגש בגבעה' ( שופטים יט , ( המקביל לסיפור סדום . בשני הסיפורים , כמו גם בסיפור סדום , מופיעה דמות זרה המצטרפת לחברה . יש בהם סיפור של חטא וחורבן וכן של ייבום או תקומה מחודשת של האדם או השבט . הדבר לא מתרחש על ידי המשכיות הדורות , אלא בדרכים לא קונבנציונליות , ואף על פי כן , בסופם של הסיפורים נרפא השבר ונזרע זרע שיוצא מתוכו עם , שבט ומלך . סיפור פילגש בגבעה מייצג את השפל של תקופת השופטים , המתואר בסוף הספר במילים . " בימים ההם , אין מלך בישךאל איש ה ^ שר בעיניו ! עשה" ( שופטים כא , כה . ( מגילת רות מסתיימת בהולדת דוד המלך . שני הסיפורים מקבילים בפרטים רבים , ודווקא הקבלה זו מחדדת את הניגוד התהומי ביניהם . סיפור הפילגש מתרחש בדרך שבין בית לחם לאפרים , סיפור רות מתרחש אף הוא בבית לחם , כשהדיאלוג הראשון מתקיים בדרך - בין מואב לבית לחם . הפילגש אינה מדברת במשך כל הסיפור ואין אנו יודעים מה רצונה . אפילו אביה אינו מדבר עמה , אלא נותן אותה ביד האיש ממנו ברחה . היא רכושו , חסרת שם ו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים