בת מלך יקרה מפנינים על דימוייה הנשיים של התורה

בת מלך יקרה מפנינים על דימוייה הנשיים של התורה תמר קדרי גדול פייטני ארץ ישראל הקלסיים , ר' אלעזר בירבי קליר , כתב כמה פיוטים לכבוד יום מתן תורה . הקדושתאות לשבועות הן משיאי יצירתו . באחד הפיוטים לכבוד חג השבועות מביא הקליר את דברי התורה , המספרת בגוף ראשון את תולדותיה ואת תולדות העולם : ה' קנני ראשית דךכו אלפים שנה נמתקתי בחיקו עד לא מדד עולם רחבו ןאךכו פ טלם מתח רום עד כה ועד כד ..., הייתי משתעשעת על בךכו משחקת בתבל אתי בעךכו משחקת לפניו להללו ולבךכו לה 1 ליע לכל כי אין כעךכו ( מתוך : שולמית אליצור , ר' אלעזר בירבי קליר : קדושתאות ליום מתן תורה , תש"ס . (  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים