אשתו של הכהן מחויבות לקודש מול מחויבות לאדם קרוב

אשתו של הכהן מחויבות לקודש מול מחויבות לאדם קרוב חנה ספראי פרק טז בספר ויקרא ( פרשת אחרי מות ) מוקדש כולו לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים . אחת ממחלוקות חז"ל העוסקות בסדרי עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים , עוסקת בשאלת אשת הכהן : רבי יהודה אומר : אף אשה אחרת מתקינין לו , שמא תמות אשתו , ושנאמר : "וכיפר בעדו ובעד ביתו" ביתו זו אשתו . אמרו לו : אם כן אין לדבר סוף ( יומא א , משנה א . ( הכהן הגדול , בסדר העבודה , מביא קרבן לכפר על עצמו ועל ביתו . לאחר מכן מביא קרבן לכפרת אחיו הכהנים ולבסוף קרבן כפרה לכל עם ישראל . הדרשה מניחה שבית הכהן פירושו הכהן ואשתו . מכאן למדו שחייב הכהן להיות בעל לאשה . ר' יהודה לומד מכל תהליך ההכנה , שיש לדאוג לכל מצבי הסכנה הכרוכים בקדושתו של הכהן הגדול , ולכן , יש גם לדאוג שתהיה לו אשה חלופית , שמא תמות אשתו . חכמים מתנגדים להערכתו , ובלשונם : 'אם כן , אין לדבר סוף . ' פרשת אמור חוזרת ומסדירה במפורט את יחסי המשפחה במסגרת משפחות הכהנים . בפרשות קודמות כבר ראינו שייחודם של כהנים בא לידי ביטוי במערכת התנהגות מיוחדת ושונה משאר בני האדם . מחויבותם של כהנים לקודשים מע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים