שניהם כאחד כיבוד אב ואם

שניהם כאחד כיבוד אב ואם חיותה דויטש מצוות כיבוד אב ואם שבתורה מעלה באופן עקיף את נושא שוויון האיש והאשה , או היעדרו , הן מצד המכבדים , והן מצד המכובדים . בשני המקומות בתורה - עשרת הדברות ופרשת קדושים - שבהם נכתב הציווי לכבד את ההורים ולירוא מהם נזכרים האב והאם בסדר שונה " כבד את אביף ואת אמך" ( שמות כ , יא . ( " אי # ז אמו ואביו תיראו" ( ויקרא יט , ג . ( חז"ל נחלקו במשמעותו של הבדל הקדימויות הזה . הדעה המוכרת יותר נמצאת במסכת קידושין , ומופיעה גם בפירוש רש"י לתורה : תניא , רבי אומר : גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם , שבן מכבד את אמו יותר מאביו , מפני שמשדלתו בדברים , לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם י וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם , שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו . מפני שמלמדו תורה , לפיכך הקדים הקב"ה מורא האם למורא האב ( דף ל , ב - דף לא , א . ( במה שונה שיטת האם משיטת האב ? מהו השידול בדברים , ומה בינו לבין לימוד התורה ? המפרשים אומרים כי לימוד התורה כרוך בענישה , וזו הסיבה ליראה . יתכן והכוונה היא לכך שהאב , כמלמד התורה , בא מתוך אמת מוחלטת , קבועה , שהבן נדרש להתאים את עצ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים