מעשה באשה אחת על רוחניות נשית וקנאה גברית

מעשה באשה אחת על רוחניות נשית וקנאה גברית מיכל שיר-אל העיון בסיפור התלמודי להלן יגלה לנו כיצד נבנים מסרים המשמשים את ציבור המחנכים והמחנכות ודרשנים שונים . העיון יתמקד בדמות האשה העלומה , וינסה לתת לה שם , שנתנו לה הכתלים והשכנות , שם , שנתנו לה מעשיה וכמיהותיה . כי לכל איש ואשה יש שם , שנתנו להם אהבתם , מלאכתם , עיוורונם ועיוורוננו . רבי מאיר היה יושב ודורש בלילי שבת . היתה שם אשה אחת יושבת ושומעת אותו , נשתהתה דרשתו , המתינה עד שגמר מה שדרש . הלכה לביתה ומצאה הנר כבוי . אמר לה בעלה : היכן הייתי אמרה לו : ישבתי ושמעתי דרוש . אמר לה : כן וכן , שאין את נכנסת לכאן עד שאת רוקקת בפני הדורש . ישבה מחוץ לביתו שבת ראשונה , שנייה ושלישית . אמרו לה שכנותיה : עריץ אתם צהובים [ שרויים בכעס ] ? נבוא עמך אצל הדרשן . כיוון שראה אותן ר' מאיר צפה ברוח הקודש . אמר להן : יש מכן אשה חכמה שיודעת ללחוש על העין . אמרו לה שכנותיה ו כעת את הולכת ורוקקת בפניו ותהיי מותרת לבעלך . כיוון שישבה לפניו פחדה ממנו . אמרה לו : רבי , אץ אני חכמה ללחוש על העין . אמר לה : אפילו כך רקקי שבע פעמים ואני מתרפא . עשתה כך . אמר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים