איזהו גיבור? על גבורה, גבריות, נשיות

איזהו גיבור ? על גבורה , גבריות , נשיות לאה שקדיאל בן זומא אומר : איזהו חכם ? הלומד מכל אדם , שנאמר : "מכל מלמדי השכלתי , כי עדותיך שיחה לי" ( תהלים קיט , צט . ( איזהו גיבורי הכובש את יצרו , שנאמר : "טוב ארך אפים מגיבור , ומושל ברוחו מלוכד עיר" ( משלי טז , לב . ( איזהו עשירי השמח בחלקו , שנאמר : "יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך" ( תהלים קכח , ב , ( אשריך בעולם הזה , וטוב לך לעולם הבא . איזהו מכובדי המכבד את הבריות , שנאמר : "כי מכבדי אכבד , ובוזי יקלו" ( שמואל א , ב , ל ) ( אבות ד , משנה א . ( חז"ל מעמידים כאן דמות אידיאלית של יהודי ושל המידות שהוא מצטיין בהן . על פי דברי הרמב"ם , בהקדמתו לפרקי אבות המכונה 'שמונה פרקים , ' לא מדובר במושג 'אופי' במובן המודרניסטי של המילה , לא מדובר במשהו אישיותי או נפשי , אלא בדמות מוסרית כפי שהיא ניתנת לעיצוב על ידי התנהגות , הרגלים , חינוך , דפוסים קהילתיים , וכמובן בראש ובראשונה חינוך עצמי . שפת המאמר באבות היא אנדרוצנטרית : העולם מיוצג כשבמרכזו הגבר , וההתמקדות היא באיש ולא באשה . כך אנחנו רגילים ורגילות לקרוא כמעט בכל מקורותינו . ומה נעשה אנו , ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים