מאימתי? כחול ולבן - בין יגון לשמחה, בין זיכרון לעצמאות

מאימתי ? כחול ולבן - בין יגון לשמחה , בין זיכרון לעצמאות רות לזר בימים של זיכרון ועצמאות נמסכים היגון והשמחה זה לתוך זה וכמעט מיטשטשים הגבולות ביניהם . קביעת הזמנים היא ביטוי ראשוני להגדרת הזהות הלאומית , על ידי הצבת הציונים והתחנות במרחב הזמן האין-סופי . לוח השנה היהודי מציב בפנינו לא פעם אתגר נפשי של מעבר חד מתענית לחג , ובכך גורם לנו להחליף מצבי תודעה אישיים וציבוריים . כך המעבר מתענית אסתר לפורים , מצום יום כיפורים לבניית הסוכה , ואף מימי האבלות על החורבן לשבתות הנחמה . כלימוד לעילוי נשמות הנופלים , בחרתי במשניות העוסקות בשאלת קביעת הזמנים . עורך המשנה פתח את ששת הסדרים בסוגיה זו , של קביעת הרגע החמקמק בו מתחלפים אור וחושך , יום ולילה . השאלה הראשונה בה נפתח קונטרס המשניות היא "מאימתי קורין את שמע בערבית . " ? מילות הפתיחה של כל טקסט , ובמיוחד של טקסט מקודש וקנוני , מחייבות לעצור ולשאול מדוע נבחרו דווקא הן . במקרה שלנו ניתן לתמוה מה כל כך חשוב בסוגיה זו , שהיא דוחה שאלות הלכתיות וקיומיות רבות אחרות . אנסה לענות על תמיהה זאת ולקשור את תשובתי לשאלת הזמנים בימינו אלה . המשנה הראשונה פ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים