אייר

אייר מאימתי ? רות לזר אני כל כך מאושרת מרגלית שילה עשרה קבין שיחה ירדו לעולם אביבה קיים איזהו גיבור ? לאה שקדיאל גבורתה של ברוריה גילי זיוון סוף חדש למעשה ברוריה ברנדה סוכע'בסקי בקון מעשה באשה אחת מיכל שיר-אל " קדושים תהיו" תמר ביאלה שניהם כאחד חיותה דויטש אשתו של הכהן חנה ספראי החרות או האחרות חוה פנחס-כהן  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים