בין האינטימי לציבורי על הקשר בין טומאה, צרעת ויחסים תקינים בין בני אדם

בין האינטימי לציבורי על הקשר בין טומאה , צרעת ויחסים תקינים בין בני אדם יונינה פלנברג פרשות תזריע ומצורע נקראות לרוב בשבת אחת ואין ספק לכל המעיין בהן שאחת היא המשכה הטבעי של האחרת . למרות שרוב פרשת תזריע עוסקת בתופעת הצרעת , קרויה הפרשה על שם הנושא הראשון המופיע בה - טומאת האשה לאחר לידת בן או בת . זה הנושא הפותח את הדיון הארוך והמפורט בכל נושא הטומאה והטהרה . העניין החותם פרשיות אלו , בסוף פרשת מצורע , הוא בעילת הנידה . בין שני נושאים נשיים אלו מופיעות בזו אחר זו צרעת הגוף , צרעת הבגד והכלי , צרעת הבית , תורת הזב , הנידה והזבה . לכאורה , המכנה המשותף לכל הנושאים שמנינו כאן הוא עניין הטומאה ותהליך הטהרה שבא בעקבותיו , אך חשוב לציין כי לא כל סוגי הטומאה נזכרים כאן . לדוגמה , נעדרת טומאת השרץ וכן לא מוזכרת טומאת אבי אבות הטומאה - טומאת המת . בפרשות אלו הקשר בין סוגי הטומאה הוא היותם קשורים באופן זה או אחר ליחסים בין בני אדם . ניתן לומר בכלליות שכל סוגי הצרעת עוסקים ביחסים בתוך הקהילה ושאר הנושאים עוסקים ביחסים בין בני זוג . הבאת ילד לעולם הופכת אקט אינטימי ופרטי לפומבי לחלוטין . זה הנושא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים