וגברי היכא מיבדקי? על שלוש העבירות שבגינן עלולות הנשים למצוא את מותן ועל הדגם הגברי המקביל

וגברי היכא מיבדקי ? על שלוש העכירות שבגינן עלולות הנשים למצוא את מותן ועל הדגם הגברי המקביל יעל לוין הפרק השני של משנת שבת , פרק 'במה מדליקיך , מביא את הלכות הדלקת נר שבת . פרק זה נקרא בקהילות רבות בליל שבת בין קבלת שבת לערבית . במשנה הלפני האחרונה בפרק זה נמנות שלוש עבירות שבגינן נשים מתות בעת לידתן 1 על שלש עברות הנשים מתות בשעת לדתן : על שאינן זהירות בנדה , ובחלה ובהדלקת הנר ( שבת ב , משנה ו . ( קיים שוני בחומרתן של כל אחת מהעבירות . אי-נטילת חלה קלה בהשוואה לאי-שמירת ההלכות הנוגעות לנידה ולהדלקת נר שבת לאחר הזמן שבו מותר לעשות מלאכה , העניין שאליו מתייחסת המשנה . אין במשנה זו הידרשות למכלול הסיטואציות האפשריות , כגון לדינן של נשים שאינן זהירות בחלה ובהדלקת הנר אשר עברו מכבר את גיל הלידה , או לחלופין כל התייחסות לדינן של נשים השומרות עדיין על נידה אולם חדלו מכבר ללדת . כמו כן , אין במשנה זו התייחסות לנסיבות אפשריות שבגינן גברים עלולים למצוא את מותם . לכאורה יש בכך חוסר-סימטריה , ואולי אף אפליה כלפי ציבור הנשים . אולם , כפי שניווכח , הסוגיות התלמודיות , הן בבבלי והן בירושלמי , אינן מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים