ויהי בחצי הלילה בתים על נשים כתוספת לפיוט

ויהי בחצי הלילה בתים על נשים כתוספת לפיוט יעל לוין הקרובה 'אז רוב נסים הפלאת בלילה' ' ) ויהי בחצי הלילה' על בסיס שמות יב , כט , ( שנתחברה בידי הפייטן יניי והנאמרת אף במסגרת ההגדה של פסח , מונה שורת אירועים שקרו בליל ט"ו בניסן , בדומה ליציאת מצרים שהתרחשה במועד זה . הפיוט בוחן את המאורעות מנקודת ראותם של הגברים הנוגעים בדבר . ההידרשות העקיפה היחידה לדמות נשית היא הנאמר : ךנתה מלך גרר בחלום הלילה . שורה זו מוסבת על אבימלך , אשר לאחר שנטל את שרה נגלה אליו הקב"ה בחלום לילה והודיעו : " הנף מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל" ( בראשית כ , ג . ( בעקבות זאת השיב אבימלך את שרה . במקורות מדרשיים לא נזכר מפורשות כי נטילתה אירעה בליל פסח , אולם בשורת מקורות מדרשיים נאמר שהתגלותו של הקב"ה אל אבימלך היתה בלילה זה . בספרות המדרשית קיימות במפוזר התייחסויות לאירועים שקרו לדמויות נשים בליל פסח . על יסוד המקורות הללו חיברתי בשנת תשס"ב שני בתי תוספת לפיוט 'ויהי בחצי הלילה , ' המעלים את זיקתן של דמויות נשים מאימהות האומה לליל יציאת מצרים . בתי תוספת אלה התפרסמו לראשונה באותה שנה בגיליון ניסן של 'קולך . ' בת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים