אש התמיד והעולה התקרבות אל ה' וריסון הלהט

אש התמיד והעולה התקרבות אל ה' וריסון הלהט חנה קהת פרשת צו פותחת במצוות קרבן העולה , העולה על המוקד ובוער באש התמיד כל הלילה . התורה שבה ומדגישה שלוש פעמים את הציווי שאש התמיד לא תכבה . העולה והאש התמידית שיקפו את המפגש הייחודי בין האדם לאל , שבחר להשכין את שכינתו בין בני תמותה . הא-לוהים מתגלה באש , והאדם , מסירותו ונכונותו להתקרב ולהקריב את חייו לאל , מיוצגים בעולת התמיד . את ייצוג האל באש מצאנו בלפיד האש בברית בין הבתרים ( בראשית טו , יז , ( בלבת האש בסנה הבוער שאיננו אוכל ( שמות ג , ב , ( בעמוד האש ההולך לפני המחנה במדבר ( שמות יג , כא , ( בהתגלות אורו בעולם , עת הוא נותן את דברו בהר סיני ויורד עליו באש ( שמות יט , יט , ( וביום השכנת שכינתו כאשר אש יוצאת מלפני ה' וכל העם רן ונופל על פניו ( ויקרא ט , כד . ( בעירת האש מבטאת את היסוד הרוחני ביותר בתוך ההוויה החומרית , את הקדושה , את מקור החיות , את החום . האור מתווה את דרך האמת ואת הצמיחה . היעדר האש והאור הוא החושך , המוות והקיפאון . האש גם מלמדת את סוד הצמצום , את הגבולות והמגבלות , את העצירה והריחוק מפני הקדושה הבלתי מושגת , אשר נכו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים