ניצוץ הקודש האמן והיצירה האמנותית בחברה הדתית על פי עגנון

ניצוץ הקודש האמן והיצירה האמנותית בחברה הדתית על פי עגנון רחל עופר בפרשת ויקהל בספר שמות אומר משה לבני ישראל : " ךאו קרא ה' בשם בצלאל בן-אוךי ... וימלא אתו רוח א-להים ןחכמה בתבונה ובדעת - - j ובכל T : מלאכה . T T 1 ולחשב : - מחשלת -1 - 1 לעקות 1- בזהב TT - : ובכסף - > : ובנחשת ) " .... vt - * לה , ל-לב ) . \ דמות האמן המצטיירת בפסוקים אלו היא של אדם ירא א-לוהים המצטיין בחוכמה . אין מדובר בבעל מלאכה פשוט שיש לו תבונת כפיים גרידא , אלא באמן בעל כישרון רוחני אינטלקטואלי . היכולת "לחשוב מחשבות" היא הבסיס למימושן בזהב , בכסף , בנחושת , בעץ ובאבן , ומכאן הצירוף י 'מלאכת מחשבת . ' נוסף לחוכמה ניחן האמן גם בדמיון , ברגש ובאינטואיציות חושיות , שהן הכרחיות לעבודתו לא פחות מאשר התבונה והדעת . על בצלאל ועל העוזרים על ידו במלאכת הקודש אומר הכתוב , כי הקב"ה מלא אותם : " חכמת-לב לעש 1 ת כל מלאכת חרש וד # 1 ב ורקןם בתכלת ובאךגמן" ( שם , לה . ( הכוח היוצר האמיתי הראוי למלאכת הקודש הוא , אם כן , כוח שמקורו בתבונת הדעת ובחוכמת הלב גם יחד . כוח יוצר מעין זה הוא 'הניצוץ' הא-לוהי שבאמן והנשמה היתרה שבו . ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים