האמן היהודי הראשון לשאלת העיסוק באמנות על פי דמותו של האמן בצלאל

האמן היהודי הראשון לשאלת העיסוק באמנות על פי דמותו של האמן בצלאל חיותה דויטש המאפיין המובהק ביותר של אמן הוא כוח היוצר . כוח היוצר של אמן המשכן מדומה במדרש לכוחות בהם יצר הקב"ה את העולם - חוכמה , תבונה ודעת . בשלושה דברים הללו נברא העולם , ובשלושה דברים הללו נעשה המשכן : אמר רב יהודה אמר רב : יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ . כתיב הכא : "וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת" ( שמות לה , לא , ( וכתיב התם : "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה , " וכתיב : "בדעתו תהומות נבקעו" ( משלי ג , יט-כ ) ( ברכות , דף נה , א . ( המדרשים על דמותו של בצלאל ועל מעשה המשכן מכילים אמירות משמעותיות לא רק על בצלאל עצמו , אישיותו ועבודתו המיוחדת בזמנו . אם נרצה , נוכל , בזהירות , למצוא בהם אמירות על טיבו של מעשה אמנות בכלל , ועל דמותו של האמן עובד ה' בפרט , על קשיים ודילמות בהם נתקל , על הקשרים המיוחדים בין יצירתו לבין מקורה הא-לוהי , ההנהגה המקובלת והעם .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים