"כי נר מצווה ותורה אור" התמודדות עם אפילה ועם אור

" כי נר מצווה ותורה אור" התמודדות עם אפילה ועם אור נגה גיל בראש פרשת תצווה מצווה הקב"ה את משה : " ואתה תצוה את בני יקזךאל ולקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד" ( שמות כז , כ . ( נר התמיד דולק על ידי שמן זית זך כתית למאור המושם בתוכו . יש לנר משמעויות שונות : ברובד אחד הנר הוא האור שבבית המקדש , המאיר לעולם כולו . ברובד נוסף , הנר הוא האדם : ה' " נר נ ^ זמת אדם" ( משלי כ , כז . ( האש של הנר ניזונה משמן שהופק מזית . הזית , אם כן , מהווה עבור האדם מקור לתזונתו וגם מקור לאור . יש מהמדרשים המשווים את התורה לזית . גם התורה מזינה את האדם ואף מאירה את דרכו : " זית רענן ראה" היאך ? דברי תורה מאירין לאדם בשעה שעוסק בהן ... משל למי שעומד באפילה . בא להלך - מצא אבן ונכשל בה , מצא ביב נופל בו , הקיש פניו בקרקע . למה ? שלא היה בידו נר .... אבל אותם שעוסקים בתורה הם מאירים בכל מקום , משל למי שעומד באפילה ונר בידו וראה אבן ולא נכשל , ראה ביב ולא נפל . למה ? על שהיה בידו נר ... ( שמות רבה , פרשה לו . ( דברי התורה מהווים אור באפילה לאדם העוסק בהם ולומד אותם , בשעה שהם בידו . בהמשך הדרך , העוסק...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים