מגילת אסתר ־ סיפור של השתנות בין השגחה לבחירה

מגילת אסתר סיפור של השתנות בין השגחה לבחירה רחל קרן על מגילת אסתר כמגילת 'הסתר' נכתב רבות וכך גם על ה'תחפושות' בהן מסתתר המסר הזה . בכוונת מכוון מוסתר מסר חשוב זה , כי התביעה הדתית מן האדם היא להכיר ביד ה' הפועל בהיסטוריה במצבים שניתן לפרשם כהשתלשלות מקרים , כתולדת נסיבות וכדו , ' גם ללא נביא ומורה דרך . התבוננות מורכבת כזאת במציאות הינה דרישה דתית יסודית , ועל כל אדם להגיע לכך שיוכל להצביע ולומר : "זה א-לי . ... אולם , מגילת אסתר מגלגלת בין קפליה עוד מסר דתי חשוב , הקשור דווקא בגיבוריה , אשר אותו קשה יותר לחשוף . לכאורה , הוא אינו נסתר אלא גלוי . סיפור המגילה נארג סביב דמויותיהם של גיבוריה - אחשוורוש והמן מחד , מרדכי ואסתר מאידך , ואף היהודים "בכל מדינות מלכות המלך אחשורוש . " המגילה מתארת באמצעים שונים את היומרה ואוזלת היד האנושית מול היד הא-לוהית . המגילה עושה זאת באירוניה ומובילה אותנו , בוודאי ביחס להמן ואחשוורוש , אל המסקנה של "חידלו לכם מן האדם ... כי במה נחשב הוא" ( ישעיהו ב , כב . ( מילות המפתח של המגילה - "ונהפוך הוא" - מתפרשות על דרך r "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים