אסתר ־ הכל בשמה מסתורין, סתר, הסתרה, סתירות, אסתהר - בסיפור המגילה

אסתר הכל בשמה מסתורין , סתר , הסתרה , סתירות , אסתהר - בסיפור המגילה אילה צרויה חז"ל דרשו את שמה של אסתר כפי שדרשו שמות מקראיים רבים . גישות אלה לפרשנות שמה של אסתר מכילות פרשנויות שונות של המגילה . למעשה , בתוך משמעויות שמה של אסתר ניתן למצוא את תמציתה של המגילה . אסתר - לשון סתר , נעלם , מסתורי : אסתר מן התורה מנין ? "ואנכי הסתר אסתיר" ( דבריס לא , ידו ) ( חולין , דף קלט , ב . ( רבי יהודה אומר : הדסה שמה , ולמה נקראת שמה אסתר - על שם שהיתה מסתרת דבריה , שנאמר : "אין אסתר מגדת את עמה" וגו' ( מגילה , דף יג , א . ( אסתר הסתירה את יהדותה , לא הגידה את עמה . מגילת אסתר ידועה כמגילה של הסתר פנים , שמו של א-לוהים אינו מוזכר בה אפילו פעם אחת . פרשנות נוספת לשמה רומזת לכך שאסתר - רמז לשכינה . אסתר - אסתהר : רבי נחמיה אומר : הדסה שמה , ולמה נקראת אסתר - שהיו אומות העולם קורים אותה על שום אסתהר ( מגילה , דף יג , א . ( שמה המקורי של אסתר היה כנראה הדסה , ומדוע דבק בה השם אסתר ? מכיוון שהיתה כאסתהר , ככוכב הנוגה . אסתהר היא עשתר , עשתורת , היא אלה קדומה , אלת הפריון . רש"י על המקום אומר : אסתהר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים