אמה עברייה התמודדות עם אתגר מוסרי במציאות כלכלית קשה

אמה עברייה התמודדות עם אתגר מוסרי במציאות כלכלית קשה קרן במבוא לספרה עיונים בספר שמות , דנה נחמה ליבוביץ במשמעות חובת זכירת שעבוד מצרים מתוך הפסוקים הרבים המצווים על כך . זיכרון חווית השעבוד אמור לעצב את יחסינו אל הזולת , ליצור אצלנו מודעות ואמפטיה לסבלו , להבין מה היא עבדות , ומה רבה השפלתו של העבד . מטרת יציאת מצרים היא מתן תורה וקבלת עול מלכות שמים : " בהוציאך את העם ממהרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה" ( שמות ג , יב . ( גם על פי סיכום מצוות העבדים בספר ויקרא ברור שעצם מצב עבדות של עברי או עברייה עומד בניגוד לעבודת ה' ואינו רצוי כלל : " כי לי בני יקוךאל ? בךים 7 גבךי הם y y & הוצאתי אותם מארץ מצךים אני ה' א-להיכם" ( כה , נה . ( פרשת משפטים פותחת במצוות הדנות בשעבוד עבד עברי לאדם מישראל . מדובר בשתי אפשרויות : ארם שמכרוהו בית דין בגניבתו , או המוכר עצמו בשל מצבו הכלכלי הירוד . אפשרות נוספת לגבי נשים : אב המוכר את בתו לעבדות - להיות לאמה עברייה , כדי לקבל תשלום עבורה . מכירת עצמו ומכירת בתו סותרות בעליל את המגמה המוזכרת לעיל . מכירה מרצון לעבדות לאדם מנוגדת להיותנו עבדי ה . ' על עבד נ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים