דיבר הכתוב בהווה לדיון במעמדן של נשים על פי התורה

דיבר הכתוב בהווה לדיון במעמדן של נשים על פי התורה ימימה חובב בשני מקרים בפרשת משפטים עומדת אשה בלבה של התדיינות המתנהלת בין שני גברים . במקרה הראשון מדבר הכתוב על פגיעה ממנה העובר או העוברים מתו , אך האשה נותרה בחיים ינצו : יהיה אסון ענוש אנשים ונגפו ויצאו ילדיה יענ ^ ז " וכי אשה הרה ולא כ ^^ זר ישית עליו בעל הא # ה ונתן בפללים" ( שמות כא , כב . ( האשה אינה צד בהתדיינות המשפטית , אף על פי שנדמה כי היא - שמחמת המכה הפילה את עובריה - בעלת הדין העיקרית בפרשה . התובע את הנזק הוא דווקא אישה , אבי הוולדות . הוא המייצג את העניין שהוא עניינה לא פחות , ואולי אף יותר , מאשר עניינו . המקרה השני : " וכי יפתה איעז בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה ל 1 לא $ ה . אם מאן אביה לתתה ל 1 כסף ןמאן י ^ זקל כמהר הבתולת" ( שם כב , טו-טז . ( הפרשנים משווים בין דין זה לבין דינו של האונס נערה , המובא בספר דברים ( כב , כח-כט . ( בשני המקרים מוטלת על הגבר החובה לשאת לאשה את הנערה , ובשני המקרים מתנהלת ההתדיינות בין הגבר - המפתה או האונס - לבין אבי הנערה . בספר דברים : "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים