"רפא ירפא" ביטחון בקב"ה או השתדלות מעשה ידי אדם

" רפא ירפא" ביטחון בקב"ה או השתדלות מעשה ידי אדם ליאורה מינקה הפסוק מפרשת משפטים אומר : " רק שבתו לתן ורפא ןךפא" ( שמות כא , יט . ( לומדת ממנו הגמרא : מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות ( ברכות , דף ס , א . ( איזה מין חידוש זה , ישאל השואל , שניתנה לרופא הרשות לבצע את מלאכתו ? האם יש דבר יותר הגיוני וברור מאליו ? מתברר שהדברים אינם כה פשוטים , והשאלה הזאת מוליכה אותנו אל אחת המחלוקות היותר קשות ויותר עקרוניות בין גדולי הראשונים . לכאורה היא עוסקת בשאלות מרפא , אך למעשה זאת מחלוקת עמוקה מאד המעמידה זו מול זו את שאלת הביטחון בקב"ה וההסתמכות עליו , לעומת ההשתדלות שאדם צריך להשתדל כמיטב כוחו וגבורתו . אומר הרמב"ן בפירושו לתורה . והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים , לא יתנהג ענינם בטבע כלל , לא בגופם ולא בארצם , לא בכללם ולא ביחיד מהם , כי יברך השם לחמם ומימם , ויסיר מחלה מקרבם , עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל , כמו שאמר : " כי אני ה' רופאך" ( שמות טו , כו ... ( ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים ( רמב"ן , ויקרא כו , יא . ( עמדת הרמב"ן ברורה ונחרצת י מכיוון שהקב"ה מנהיג ו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים