"לקרוא דרור איש לרעהו" עבדות, פטריארכליות והברית הא-לוהית

" לקרוא דרור איש לרעהו" עבדות , פטריארכליות והברית הא-לוהית חנה קהת פרשת משפטים פותחת במצוות עבד עברי : " כי תק 5 ה ? 7 בד עברי שש שנים י _ עכ 7 ובשבעת יצא לחפשי חנם" ( שמות כא , ב . ( עיקר המצווה על האדון לשחרר את העבד בשנה השביעית ולדאוג לאמה העברייה - לשאתה או להשיאה לבנו או לשחררה לחופשי ( שם , ז-יא . ( כך גם מתחייב האדון בשחרור עבדו הכנעני אם פגע בו פיזית , בשן ובעין ( שם כו , כז . ( מצד שני , יש גם דרישה מהעבד להשתחרר , להימנע מלהיות משועבד לאדם . עבד , המסרב לצאת לחופשי ואומר : "אהבתי את אדוני ... לא אצא לחופשי" ( שם , ו , ( ננזף , נענש באופן סמלי ברציעת אוזנו והופך ל'עבד עולם . ' מדוע נענש העבד על בחירה זו ? סוגיית העבד היא הרחבה של מצוות השבת , המופיעה בעשרת הדברות : " ששת ימים תענ ; ד ועשית כל מלאכתך . ויום השביעי שבת לה' א-להיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנף ובתןל עבךןל ואמתך ובהמתןל וגךןל אשר בשעךיף" ( שם כ , ח-ט . ( הנימוק למצוות השבת הוא הדרישה להידמות לא-לוהים , שנח ביום זה ממלאכת הבריאה . מכאן הקשר ההדוק בין חובת השביתה כביטוי לאמונה בה' כבורא עולם וארונו היחידי ובין ההימנעו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים