לשמוע את הצעקה הבלתי מושמעת מה בין עבודה זרה ובין ניצול אלמנה ויתום

לשמוע את הצעקה הבלתי מושמעת מה בין עבודה זרה ובין ניצול אלמנה ויתום יהודה מירסקי מעמד הר סיני , שבמהלכו "קול השופר הולך וחזק , " אפוף היה בקולי קולות . עם פרשת משפטים אנחנו נכנסים לממלכה שקטה יותר . המשפטים אינם מושמעים אלא מונחים . משה שם אותם לפני בני ישראל : " ואלה המקזפטים אשר תשים לפניהם" ( שמות כא , א . ( ורש"י פירש : אלה - מונחים "כשולחן הערוך . " כעין ניסיון להשליט סדר בכאוס של החיים . בפרשת משפטים לא קיים עוד דו-שיח , בהתאם למשכן הדומם שלקראתו אנחנו מובלים בספר שמות . אולם , יש כמה קולות שמבקשים להישמע . הראשון הוא קולו של העבד העברי המקבל את עבדותו מרצון . בכך הוא מדגים באופן המובהק ביותר את הקבלה של עול החוק והמשפט . השני הוא קולו של השומר שנשבע ש"לא שלח ידו במלאכת רעהו" ( שם כב , ז . ( באין אמונה בדבריו , הוא נדרש להיאחז בשבועת קודש כדי להוכיח את חפותו . ואז בוקע קול אחר לגמרי : " כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקןתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניננם יוזמים" ( שם , כא-כג . (  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים