"ודבורה הנביאה אשת לפידות" דבורה כדוגמה אישית ומשאת נפש

" ודבורה הנביאה אשת לפידות" דבורה כדוגמה אישית ומשאת נפש יפה רוזנבלום-קלנר בקריאת ההפטרה של שבת בשלח , אי אפשר שלא התרשם מדמותה ואישיותה של דבורה הנביאה . מוצגת לפנינו מנהיגה ייחודית , אנושית ומרשימה . מי היא אותה דבורה ? מה אנו יודעים עליה ? איך הגיעה אשה בעת ההיא לעמדה כל כך רמה כשופטת , מצביאה , משוררת ומנהיגה מקובלת על העם ? מה עומד מאחורי שורת התארים המפוארת שדבורה נושאת על גבה ? כמו במקרים רבים , במקום שבו סותם הכתוב משלימים הפרשנים , התרגומים והמדרשים את הפערים ומשרטטים לנו קווים לדמותה . " וךבוךה אשה נביאה אשת לפידות" ( שופטים ד , ד . ( בהנחה שלפידות היה איש חשוב אפשר לראות תשובה לשאלה כיצד הגיעה דבורה למעמד כה גבוה . המדרש ( סדר אליהו רבה , פרשה י ) מזהה את לפידות עם ברק בעצמו . פתרון זה אינו מתיישב עם מה שמספר הכתוב על מקום מגוריה של דבורה , בית אל שבהר אפרים , בעוד ברק מתגורר בקדש נפתלי , בצפון , בנחלת שבט נפתלי . הסבר אחר לתואר 'אשת לפידות' נמצא בגמרא ומאיר פן נוסף בדמותה של דבורה ו  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים