"ותען להן מרים" הנהגה נשית בשירה

" ותען להן מרים " הנהגה נשית בשירה שרה עברון בפרשת בשלח בספר שמות מתוארים רגעי השיא של יציאת מצרים . קריעת ים סוף ושירת הים ששרו משה ובני ישראל בעקבותיה . בסיום השירה , בשוליה , מופיעות שורות קצרות שמספרות כי גם הנשים שרו וחוללו באירוע בהנהגת מרים הנביאה : " ותקןדו מרים הנביאה אחות אהרן את החף ביךה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת . ותען להם מרים # ירו לה' כי גאה גאה סוס ךר כב ^ ר רמה בים" ( טו , כ-כא . ( שירתו של משה ארוכה , חגיגית ונשגבת . היא בנויה לתלפיות נדבך על גבי נדבך , ומילותיה עתיקות , אף יחידאיות . היא נאמרת על ידי משה המנהיג , והעם עונה לו . למקרא הדברים מצטייר בעיני רוחנו הנביא הא-לוהי העומד על שפת ים סוף כשעיני כל העם נשואות אליו , והוא מודה לאל על ההצלה הגדולה ברצינות ובחגיגיות , שעולות בקנה אחד עם גודל המעמד . עם תום שירת משה ובני ישראל , פורצת פתאום מרים ומובילה את הנשים בשירה משלהן . המילים מעטות , אין בהן חידוש , ולכאורה הן רק הד או תשובה לשירת משה ובני ישראל - "ותען מרים . " עם זאת , בשירת הנשים , שמרים מובילה כשהיא מלווה בתופים ובמחולות , אפשר למצוא מרכיבים שאינ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים