"ונטעתם כל עץ מאכל" משמעותה של מצוות הנטיעה על פי מדרשי ויקרא רבה

" ונטעתם כל עץ מאכל" משמעותה של מצוות הנטיעה על פי מדרשי ויקרא רבה חיותה דויטש אדריינוס שחיק עצמות היה עובר בשבילי טבריה וראה איש אחד חופר חפירות לנטוע נטיעות אמר לו : סבא סבא , אילו השכמת לא היית צריך להעריב [ כלומר : אילו עבדת בנערותך לא היית זקוק לעמול לעת זקנתך . [ אמר לו : השכמתי והערכתי , והטוב בעיני השמים עשה . אמר לו : חייך סבא , בן כמה שנים אתה היום ? אמר לו : בן מאה שנה . אמר לו : אתה בן מאה , וחופר ונוטע עצים , סובר אתה שתאכל מהם ? אמר לו : אם אזכה , אוכל , ואם לא - כשם שיגעו אבותי לי , כך אני יגע לבני . אמר לו : חייך , אם תזכה לאכול מהם , אמור לי . לימים גדל העץ והניב תאנים . אמר הזקן - אודיע למלך . מה עשה ? מלא סל תאנים , ובא ועמד בשער הארמון . שאלו אותו - מה רצונך ? אמר להם - לבוא לפני המלך . הביאוהו לפני המלך , שאל אותו - מה רצונך ? ענה לו : אני הזקן שעל פניו חלפת , וראית אותי חופר ונוטע . אמרת שאם אזכה לאכול מהם , אודיע לך . והנה , זכיתי ואכלתי מהם , והבאתי לך תאנים מפרותיהם . באותה שעה אמר אדריינוס : תנו לו כיסא זהב , וישב עליו . אמר - פנו את סלו מהתאנים , ומלאוהו בדינ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים