שבט

שבט " ונטעתם כל עז מאכל" חיותה דויטש " ותען להן מרים" עורה עברון תקדים דגורה רחל עופר " ודבורה הנביאה אשת לפיתת" יפה רוזנבלום-קלנר ותשפוט יעל את ישראל יעל לוין " ממלכת כהנים וגוי קדוש" רחל קרן לשמוע את העעקר , הבלתי מושמעת יהודה מירסקי " לקרוא דרור איש לרעהו" חנה קהת " רפא ירפא" ליאורה מינקה דיבר הכתוב בהווה ימימה חוגב אמה עברייה רחל קרן  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים