פרשת וארא : משבר אמצע הסיפור על התמודדות עם משבר וחשיבותו של תהליך

פרשת וארא ו משבר אמצע הסיפור על התמודדות עם משבר וחשיבותו של תהליך אסתי מלמד פרשת וארא היא פרשה של 'אמצע הסיפור . ' את תחילת הסיפור של גאולת מצרים קראנו בפרשה הקודמת , פרשת שמות , ואז ניצתו ההתלהבות והתקווה של ההתחלה . י סיפור הלידה המיוחד של משה , ההתגלות שזכה לה בסנה , ההבטחות הא-לוהיות הגדולות על הגאולה והאמונה שהאמין העם בהבטחות הללו . הכל נשמע כל כך מבטיח , לכאורה כהרף עין הבעיות ייפתרו , השעבוד ייגמר באחת והגאולה המיוחלת תגיע ללא עיכובים . אבל אז משהו משתבש . פרעה מזלזל במשה ובאהרן ומסרב להיענות לבקשתם . זה כשלעצמו איננו מפתיע : הקב"ה הודיע למשה מראש שכך יהיה . אבל בכך לא די , כתוצאה מהבקשה מחליט פרעה להכביד על העם ולמנוע מהם את התבן . העם סובל , השוטרים מוכים , ופרעה רק ממשיך להתאכזר . השוטרים , בצר להם , מפנים את טענותיהם - בצדק - אל משה ואהרן . בנקודה הזו משה נראה כעומד על סף ייאוש . לא לכך ציפה כשקיבל את השליחות . הוא פונה לקב"ה בדברים קשים וחריפים , כמעט קשים מדי : " למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני . ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמף הרע לעם הזה והצל לא הצלת את cc-c ( שמות ה , כב-...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים