שלושה פרנסין טובין הקשרים בין משה, אהרן ומרים

שלושה פרנסין טובין הקשרים בין משה , אהרן ומרים תהילה אליצור אנו קוראים בתוספתא : ר' יוסה בר' יהודה אומר . כיון יצאו ישראל ממצרים נתמנו להן שלשה פרנסין טובין . אילו הן ? משה אהרן ומרים . בזכותן נתנו להן שלש מתנות : עמוד הענן ומן ובאר ; באר בזכות מרים , עמוד ענן בזכות אהרן , מן בזכות משה . מתה מרים בטלה הבאר וחזרה בזכות משה ואהרן , מת אהרן בטל עמוד הענן וחזרו שניהם בזכות משה , מת משה בטלו שלשתן ולא חזרו שנ' "ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד" ( זכריה יא ח ) ( סוטה , פרק יא , ה"ח . ( מדברי ר' יוסה מצטיירת תמונה של משולש הנהגה . קיומו של עם ישראל במדבר תלוי במציאותם של מים , של מזון ושל השגחת הקב"ה , ושלושת אלה ניתנים לעם ישראל בזכות שלושת הפרנסים-המנהיגים . הקשר בין האחים מתואר כקשר סימביוטי - כל אחד מהם זקוק בעצמו למתנותיהם של האחרים , ועם זאת ניכרת ההיררכיה במידת התלות ביניהם : אהרן יכול למלא את מקום האחות ומשה יכול למלא גם את מקום האחות וגם את מקום האח . על מה מבוססת תמונה זו ? כדי לענות על השאלה ננסה לתאר את יחסיו של משה עם אחיו ואחותו . משה ואהרן שיתוף ההנהגה בין אהרן למשה מתחיל מיד עם ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים