"כבד לב פרעה" על תכונות המנהיג

" כבד לב פרעה י' // על תכונות המנהיג קרן חוה קירשנבום בסיפור גאולת בני ישראל ממצרים נמצא כמה פעמים ובצורות שונות את השימוש במונח 'הכבדה , ' הקשור ללבו של פרעה . " וייאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם" ( שמות ז , יד . ( " וייאמר ה' אל משה xJr אל פךעה כי אני הכבךתי את לבו ןאת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו" ( שם י , א . ( אונקלוס מתרגם את המילה 'כבד' - 'אתיקר , ' מילה אשר ניתנת לפירוש גם כפירוש רש"י מלשון כובד , כדברי יתרו אל משה "כי כבד ממך הדבר" ( שם יח , יד , ( 1 אך גם במובן של כבוד , יהירות . פרעה מכבד את עצמו כל כך עד שהוא סובל קשיים והכבדות ולא מוכן להיכנע ולשלח את העם . הגאון ר' שאול ליברמן ז"ל ( מחקרים בתורת ארץ ישראל , תשנ"א ) מביא פיוט עתיק בשם הפייטן ר' יניי : טפש וכבד לבו מדעת ונעשה ככבד פולטת ולא בולעת . כאן דורש הפייטן את "כבד לב פרעה" במובן שלבו קיבל את תכונותיו של איבר אחר בגוף , את תכונות הכבד . הפייטן מרמז למשנה העוסקת בתערובת מאכלים אסורים ומותרים ( אגב תערובת תרומה וחולין ) ואומר שם התנא ר' יוחנן בן נורי : הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת ( תר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים