"אנכי עומד בין הי וביניכם" תפקידן של הנשים בעיצוב מנהיגותו של משה

" אנכי עומד בין הי וביניכם" תפקידן של הנשים בעיצוב מנהיגותו של משה שלומית מוטרו בפסוקים המתארים את ביקורו של יתרו אצל חתנו משה נאמר שלוש פעמים שלא הגיע לבדו אלא בלוויית בתו , ששולחה על ידי משה , ובלוויית שני בניהם : " ריקןח יתרו חתן מעוה את צפרה אעזת משה אחר שלוחיה ואת שני בניה ... ו ^ א יתר 1 חתן משה ובניו ןאשתו אל מי קד " . j ..,. זזן אל משה אני חתנף יתרו בא אליך ואשתף ושני בניה עמה" ( שמות יח , ב-ו . ( אך טבעי הוא שאחת ממטרות ביקורו של יתרו היתה להשכין שלום-בית ולהחזיר את בתו לבעלה . אולם , בנושא הזה התורה גוזרת שתיקה . אין אזכור של התייחסות כלשהי של משה אל גרושתו או אל בניו . יתרה מכך , לאחר שמשה מקבל את עצותיו של יתרו בנושא השופטים הוא משלח אותו : " ו # ? לדו מקזה את חתנו וילך לו אל אךצו" ( שם , כז . ( " וישלח" בבניין פיעל היא לשון קשה . יתכן והשימוש דווקא במילה זו מבטא את סירובו של משה לקבל חזרה את אשתו ואת ההצעה לשלום-בית . גם בהמשך אין עוד אזכור של ציפורה , ובני משה אינם מוזכרים כלל בשושלת היוחסין של עם ישראל . נשאלת השאלה : מדוע נפרד משה ממשפחתו ?  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים