אובדן חירות ותיקונו גבורת המיילדות כתיקון לחטא חוה

אובדן חירות ותיקונו גבורת המיילדות כתיקון לחטא חוה ברנדה סוכצ'בסקי בקרן סיפור גן עדן כולל בתוכו את הסיפור הראשון בתורה של אובדן חירות , חירותה של האשה . האשה נבראה במעמד שווה לאיש , כפי שכתוב : " ויברא א-להים את האדם בצלמו ב ? לם א-להים ברא אתו זכר ו ? קבה ברא אתם" ( בראשית א , כז . ( במעמד שווה הם מקבלים מאת ה' את ברכת הפריון והשלטון על הבריאה : וךבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בךגת ה ; ם ובעוף השמים ובכל ח ; ה " פרו הר ^!? ת על הארץ" ( שם , כדו . ( אך לאחר החטא , עוברת האשה למעמד של משועבדת , כפי שכתוב : '' והוא ימשל בך" ( שם , ג , טו . ( האם המצב הזה אמור להימשך לעד ? ניתן לראות בסיפור מעשה המיילדות מעין תיקון למצב הזה , תיקון המצביע על אפשרות של מציאות אחרת . התורה רומזת לקשר בין תחילת ספר בראשית ותחילת ספר שמות בלשון המתארת את הפריון יוצא הדופן של בני ישראל במצרים . בתיאור בריאת העולם כתוב : " פרו ורבו ומלאו את הארץ . " הד לברכה זו של א-לוהים לאדם נמצא בתיאור בני  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים