בזכות הדיאלוג והחמלה העמדה הנשית בסיפור הצלתו של משה ובגאולת ישראל ממצרים

בזכות הדיאלוג והחמלה העמדה הנשית בסיפור הצלתו של משה ובגאולת ישראל ממצרים אילת וידר-כהן בסיפור גאולת מצרים יש שני זוגות של אב ובת , שלהם תפקיד מרכזי : זוג מצרי - פרעה ובתו בתיה , וזוג יהודי - עמרם ובתו מרים . על פי המדרש , לשתי הבנות היתה השפעה מכרעת על מעשי אבותיהן . סיפור לידתו של משה שזור בגזירת פרעה . גזירת פרעה נבעה מתפיסתו כי בעולם יש מקום לשליט אחד בלבד , וקיומו של שליט אחר מאיים על קיומו שלו . פרעה דאג למעמדו בתור שליט יחיד כל יכול ובשל כך הוא גזר על הזכרים . הגמרא מספרת : שהלך בעצת בתו ... עמרם גדול הדור היה כיוון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו , אמר לשוא אנו עמלין . עמד וגירש את אשתו , עמדו כולם וגירשו את נשותיהן . אמרה לו בתו אבא , גזרתך קשה יותר משל פרעה , שפרעה לא גזר אלא על הזכרים , ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות ... עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את נשותיהן ( סוטה , דף יב , א . ( עמרם נבהל מהגזירה האכזרית , התייאש וגירש את אשתו . תגובתו כלפי הגזירה נגזרה ממנה : פרעה גוזר על הזכרים הנולדים ואילו עמרם הפסיק את הילודה בכלל . תגובתו של עמרם היא תגובה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים