מעגלי מאבק בספר בראשית פרשת ויחי - סיכום ותיקון

מעגלי מאבק בספר בראשית פרשת ויחי - סיכום ותיקון יונינה פלנברג בסופו של ספר בראשית נסגרים מעגלים רבים בתוך משפחתו של יעקב אבינו , ובכך יש תיקון לתהליכים קשים שהתפתחו מתחילת הספר וקריאת כיוון שונה לקראת ספר שמות בו הופכת משפחת יעקב לעם ישראל . לאורך הספר כולו אנו לומדים על גיבורים שונים ועל דרך ההתמודדות שלהם במצבים בעייתיים . להתמודדויות אלה מספר דפוסים אופייניים . גיבורי הספר נתונים פעמים רבות בקונפליקט מול הנורמות המקובלות במקומותיהם . פעם אחר פעם אנו קוראים כי בניגוד לנורמה המקובלת , דווקא הצעיר ולא הבכור , הוא הנקרא להמשיך את השושלת הרוחנית והוא המקובל יותר על א-לוהים . התגובות לקונפליקטים השונים נעות בדרך כלל על הרצף בין אלימות להונאה ומרמה , הכל לפי האדם . בסיפור קין והבל התגובה היא קצה הרצף של הדרך האלימה - רצח הבל . אצל משפחת אברהם , בהיעדר יכולת 'הכלה' של הבכור האלים , ישמעאל , הוא מגורש עם אמו הגר . גם במקרה של יעקב ועשו , אין הכלה של כל האלמנטים המשפחתיים , והבחירה נעשית בדרך מרמה . בני יעקב , שהדפוס המשפחתי הזה כבר מוכר להם , אינם לוקחים סיכון ואינם ממתינים לראות האם יתגשמו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים