טבת

טבת המחזיקה במפתחות הגאולה תמר קדרי ויבז את הבכורה ימימה חובב מעגלי מאבק בספר בראשית יונינה פלנברג בזכות הדיאלוג והחמלה אילת וידר-כהן " כי חיות הנה" ירדנה קופ-יוסף אובדן חירות ותיקונו ברנדה סוכע'בסקי בקון בין סוף לגעגוע אילה עתיה " אנכי עומד בין ה' וביניכם" שלומית מוטרו " כבד לב פרעה" קרן חוה קירשנבום שלושה פרנסין טובין תהילה אליעור פרשת וארא : משבר אמעע הסיפור אסתי מלמד  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים