בת הכהן, גזירת האונס ומרד החשמונאים מודעות נשית היא המפתח לניצחון על האלימות המגדרית

בת הכהן , גזירת האונס ומרד החשמונאים מודעות נשית היא המפתח לניצחון על האלימות המגדרית חנה קהת במסורת על מלחמת החשמונאים נהוג לראות בבני יוחנן כהן גדול את מחוללי המרד והשחרור . אולם במדרש ידוע מסופר שאת המהפכה התודעתית - מכניעה ודיכוי למרד ולהתנגדות - חוללה אחותם , בתו של הכהן גדול : תנו רבנן , בימי מלכות יון הרשעה גזרו על ישראל שכל מי שיש לו בריח בתוך ביתו יחקוק עליו שאין לשונאי ישראל חלק ונחלה בא-להי ישראל , מיד הלכו ישראל ועקרו בריחים שבבתיהם . ועוד גזרו שכל מי שיש לו שור יכתוב על קרנו שאין לשונאי ישראל חלק בא-להי ישראל , הלכו ישראל ומכרו שוריהם . ועוד גזרו עליהם שיהיו בועלין נשיהן נדות הלכו ישראל ופרשו מנשיהן . המדרש מגולל את אכזריותו של השלטון היווני , שגזר על עם ישראל גזירות דתיות כדי שיתייוון . יהודים שנותרו נאמנים לדתם נאלצו לחפש דרכים לעקוף את הגזירות הללו . בעלי הבתים עקרו את הבריחים מבתיהם , האיכרים מכרו את שוריהם , וגברים נשואים פרשו מנשותיהם . ועוד גזרו שכל מי שנושא אשה תבעל להגמון תחלה ואחר כך תחזור לבעלה . ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים עד שנשאת בתו של יוחנן כהן גדו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים