בימים ההם בזמן הזה מהו עיקר נס חנוכה?

בימים ההם בזמן הזה מהו עילןר נס חנוכה ? אסתר אלכסנדר חג חנוכה שונה באופיו מחגים אחרים . מדובר בחג שאינו מוזכר בתנ"ך , ובכל זאת שמונה ימים מוקדשים לו . אמנם , אין בו יום טוב , ושגרת יומו כולה חול , אך עם רדת החשיכה כל בית ובית לובש חג . מצוות החג העיקריות הן הדלקת החנוכייה , ברכת 'על הנסים' בתפילה ואמירת הלל שלם . בכל התפילות אין מזכירים את נס פך השמן , אלא את המלחמה ואת הישועה שבאה עמה , ובכלל זה טיהור המקדש וחידוש עבודת הקרבנות . את ילדותי עשיתי בסקטור הקיבוצי-חילוני , וחג חנוכה היה עשיר בטכסים , בשירים ובמשחקי אור ואש מרשימים . זהו גם החג היחיד שמתקיים בו יום לימודים , ולכן נחגג גם בבתי הספר . לדעתי אין בכך מקריות : החג עורר הזדהות רבה בקרב מעצבי דמותה של המדינה ומערכת החינוך . מעניין בעיניי לחקור ולברר איך שרד החג , אף שבמהותו הוא קשור לטיהור המקדש ואף שאינו נזכר בתנ"ך , ומה הפך אותו לחג כה מקובל . שני מוטיבים מרכזיים בונים את תכניו של חג זה s מוטיב הגבורה ומוטיב הנס . המרכזיות והיחס שבין שני המוטיבים משתנה מדור לדור על פי הזמן וההשקפה . הפיוט האשכנזי 'מעוז צור' סוקר את ההיסטוריה של...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים