שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור בין מחילה להתנכרות בשירי משוררות

שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור בין מחילה להתנכרות בשירי משוררות רחל עופר בפרשת מקץ מתוארת ירידתם של בני ישראל מצרימה לשבור מזון , מפאת הרעב בארץ כנען . יוסף , השליט על הארץ , המשכיר מזון לכל עם הארץ , מזהה את אחיו בין הבאים . הוא מכירם ומתנכר אליהם . לאחר מסכת ארוכה של תלאות וייסורים מתוודע יוסף אל אחיו בבכייה גדולה הנשמעת עד בית פרעה , ואומר את המילים המרטיטות : " אני יוסף אחיכם ... ועתה אל תעצבו ואל ידור בעיניכם כי מכךתם אתי הנה כי למחיה שלחני א-להימ ) . ( בראשית מה , ד-ה . ( המעבר מההתגברות הראשונה ועד לדברי הפיוס משקף את תהליך המחילה שעבר יוסף . דמותו של יוסף הסולח ומוחל לאחיו היא הדמות שעמדה מול עיניה של המשוררת זלדה כאשר כתבה את שירה , שבמרכזו ניצבת דמותו של יוסף . הלומת געגועים / זלדה סלומת געגועים לקךבת-נפ ש בלי פניות ספרתי לרוח שזרק קר על פני וברח כמה ןנךינות כמה חסות כמה עצה יש במלה אח .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים