צפנת פענח ־ הצעה לפענוח "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא-להים"

צפנת פענח הצעה לפענוח " ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא-להים " נחמה וייסלר-פרידמן המילים 'צפנת פענח' יחידאיות הן במקרא , כלומר מופיעות פעם אחת ויחידה . בדרך כלל מתפרשות משמעויותיהן של מילים שאינן מובנות באמצעות השוואה להופעותיהן במקומות אחרים ובהקשרים אחרים , ומובן אפוא הקושי בהבנת הצירוף 'צפנת פענח . ' השורש צפ"נ קיים בעברית המקראית . פעמים רבות הוא מופיע בצורת השם 'צפון' לציון אחת מרוחות השמים . פעמים אחרות הוא מופיע כפועל בהטיות שונות במובן של הטמנה והחבאה , וקרוב הוא אל השורש ספ"נ ( ספון במובן טמון , צפון , מכוסה , ( כגון אצל יוכבד , שהסתירה את משה : ... " ותצפנהו שלשה ירחים ןלא יכלה עוד הצפינו " ... ( שמות ב , ב-ג . ( אך בצירוף 'צפנת פענח' אין השורש צפ"נ מופיע כפועל אלא כשם ( ודומה לו אסנת , ( והאות תי"ו אינה אופיינית לעברית . בניסיונותיהם של המפרשים להסביר ולפרש את הצירוף היחידאי 'צפנת פענח' ניכרות שתי גישות : גישה אחת נאחזת בהשוואה לשורש העברי צפ"נ ומשליכה את משמעותו על המילה 'צפנת . ' אזי אין מנוס מפירוש המילה 'פענח' כגילוי הצפונות . חשוב לציין שהשורש פענ"ח הוא שורש מרובע ( ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים