יוסף ואסתר בחצרות מלכים על הדמיון בין שני הסיפורים ומשמעותו

יוסף ואסתר בחצרות מלכים על הדמיון בין שני הסיפורים ומשמעותו רננה אילן פרשת חייו של יוסף במצרים מזכירה מאוד פרשה אחרת , מאוחרת ממנה בהרבה , בתולדותיו של עם ישראל - פרשת חייה של אסתר המלכה בארמון המלך אחשוורוש . הדמיון הטקסטואלי ניכר , ומעורר להבין מהי משמעות השימוש באותם ביטויים - לעתים לשימושים דומים , ולעתים בהיפוך הדמויות . על יוסף נאמר : " ו ? הי יוסף יפה תאר ויפה r ) . ( בראשית לט , ו . ( ועל אסתר נאמר : " והנערה יפת תאר וטובת מךאה" ( אסתר ב , ז . ( כפי שציין יהושע בכרך בספרו כתבוני לדורות ( תשל"ו , ( תארים אלו נאמרו רק על רחל ועל צאצאיה - יוסף ואסתר , שהיא מצאצאי בנימין . ביוסף מצאנו שנאמנותו לאדוניו היתה מעל לסיכוני השעה : '' ויהי אחר הדברים האלה ותעוא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי . וימאן וייאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית ולל אשר יש ל 1 נתן ביךי . איננו גדול בבית הן-ה ממני ןלא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר או ! אשתו : : ואיך J ?? אעשה v vi v הרעה T ?» T הגד 1 ילה T הזאת : - וחטאתי TT לא-להים " ( בראשית לט , ז-ט ) . פוטיפר הוא ראש הבית אך אין הוא מצוי בא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים