מנוחה לא נכונה הדרך לתיקון עולם עוברת דרך התחבטות והתמודדות

מנוחה לא נכונה הדרך לתיקון עולם עוברת דרך התחבטות והתמודדות ישראל רוזנסון התפיסה הרואה פסוקים בתורה כסמלים למצבים פרטיים , לאומיים ואנושיים ידועה ומפורסמת , וחז"ל אימצוה פעמים הרבה . באופן שכזה נדרשה ישיבתו של יעקב בארץ כנען : אמר ר' אחא : בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה , ומבקשים לישב בשלווה בעולם הזה , השטן בא ומקטרג - אומר : לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא , אלא שהם מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה ? ( בראשית רבה , פרשה פד , ג . ( רוצה לומר . עלילת יוסף , שהמיטה צער ורוגז כה קשים על יעקב , לא באה אלא בעטייה של שאיפתו לישב בשלווה . ובלשון מפורשת עוד יותר , בהתייחס לישיבה אחרת בספרנו : " וישבו שם" ( בראשית יא , ב : ( אמר ר' יצחק בכל מקום שאת מוצא ישיבה השטן קופץ . אמר ר' חלבו : בכל מקום שאת מוצא נחת רוח השטן מקטרג ( בראשית רבה , פרשה לח , ב . ( התערבות בוטה , ואף מקוממת , זו של השטן , דווקא בנסיבות התמימות כל כך של בקשה לשקט ולשלווה , בולטת במיוחד על רקע תפיסה אחרת , ידועה יותר , למעורבות השטן עלי אדמות : פלישתו לחיינו , על רקע סכנות ומפגעים . במקורות שבהם משתקפת תפיסה זו מתגלה השטן במלוא 'ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים