התבגרות במעלה הסולם מלאך א-לוהים כמתווך בין קטבים

התבגרות במעלה הסולם מלאך א-לוהים כמתווך בין קטבים דבורה עברון חלום יעקב , המתואר בפרשת ויצא , משך במהלך הדורות את תשומת לבם של פרשנים ויוצרים משלל תחומים . הפרשנות הקלסית הדגישה בעקבות פשט הכתוב את ההיבט הנבואי של החלום , כלומר את תפקידו בהבאת דבריו של הקב"ה ליעקב . יוצרים מתחומי האמנות הפלסטית והספרותית השתמשו בחלום ובתכניו במטפורות ביצירות שלהם , כשם שעשו עם חומרים מקראיים אחרים . אני מבקשת להתבונן בחלום יעקב ובתכניו מנקודת מבט פסיכודרמטית , המשלבת התבוננות פסיכואנליטית ודרמטית כאחת . ברצוני לנסות ולהבין איזו טרנספורמציה עבר יעקב בעזרת חלום זה , ובאיזה אופן 'במת החלום / כמו שיעקב חולם אותו , מסייעת בידו לעבור טרנספורמציה זו . דברי אינם הסבר יחיד או מוחלט לחלום מפורסם זה , אלא הצעה לפרשנות שיכולה לזרוע מעט אור על מסעו הפנימי של יעקב בעזיבתו את בית הוריו , מסע שיכול להיות מקור השראה עבורנו . האווירה בביתו של יעקב בימים שקדמו למסע חשובה גם היא להבנת החלום . יציאתו של יעקב מבאר שבע היתה הכרחית בגלל כוונתו של עשו להרגו בעקבות תחבולת הברכות ( בראשית כז , מא . ( יעקב עוזב בית שבו הדיבור בין...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים