כסלו

כסלו התבגרות במעלה הסולם דבורה עברון לאן נעלמה דינה ? גילי זיוון מנוחה לא נכונה ישראל רוזנסון יד אחת עם הקב"ה חיותה דויטש יוסף ואסתר בהערות מלכים רננה אילן עפנת פענח - העעה לפענוח נחמה וייסלר-פדידמן שיוסף יעא יפה כשחר מביזיון הכור רחל עופר כימים ההם בזמן הזה אסתר אלכסנדר כת הכהן , גזירת האונס ומרד החשמונאים חנה קהת הגיבורות שלנו ענת ישראלי  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים