מסע אל החסד בצל העקדה, דרך שאיבת המים לגמלים ועד מתן תורה

מסע אל החסד בצל העקדה , דרך שאיבת המים לגמלים ועד מתן תורה יהודה מירסקי " ותמת TTT שרה T בקרית - !!? : ארבע 1- הוא ? חברון I 1 v בארץ I •?• Iv כנען I-T : וילא T אברהם TT : - לספר : ? לשרה : T T : ולביתה " r t ( בראשית כג , ב . ( ידועים דברי רש"י : ונסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה . רמב"ן מתמצת את דברי רש"י בקיצור מחריד וקולע : שמעה בעקדה ופרחה נשמתה . שרה , שחוכמתה עמדה לה בכל ניסיונותיה , שהגיבה בצחוק מול האבסורד שבחיים - "ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן" ( בראשית יח , יב ) - הוכרעה לבסוף הכרעה מוחלטת , לא בגלל העקדה עצמה , אלא בגלל הבשורה שהכילה את האמירה המעורפלת שבנה 'כמעט שלא נשחט . ' אמירה זו ממחישה את אזור הדמדומים והאימים שמצאה בו את עצמה . האם בנה יחידה , שבעבורו גירשה את מי שהיה יכול לרשת את אברהם , כמעט ונשחט במצוות האל ? אכן , " היפלא מה' דבר" ( בראשית יח , יד ?( על הקושי שבביטוי 'כמעט שלא נשחט' כבר עמד ר' שבתאי בס , בעל 'שפתי חכמים , ' והוא מביא את הסברו של רבי ישראל איסרליין , מח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים